formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Adresát: Pavel HUSPEKA, Strážov 238, 340 21 Strážov

Internetový obchod: www.mashrock-shop.cz

Firma: Pavel HUSPEKA, podnikající fyzická osoba

Se sídlem: Strážov 238, 340 21 Strážov

IČ/DIČ: 03306666

E-mailová adresa: pavel@mashrock.cz

Telefonní číslo: +(420) 777 105 349


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):


Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


Číslo objednávky:


Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)


Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

v _________________ , dne _____________________


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele + podpis


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.