prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Provozovatel Pavel Huspeka veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu fimy - eshopu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel Pavel Huspeka s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich